Vlieg met US > Reisinformatie > Vervoersovereenkomst (1 van 8)

Vervoersovereenkomst (1 van 8)

1.0 Introductie

Dit document geeft een samenvatting van de vervoersovereenkomst die van toepassing zijn op het vervoer van passagiers en hun bagage op alle nationale en internationale vluchten met US Airways (waaronder US Airways Express en US Airways Shuttle). Internationaal luchtvervoer wordt ook bepaald door de actuele prijslijst van US Airways met toepasselijke overheidsautoriteiten. Deze voorwaarden en alle van toepassing zijnde prijslijsten houden de voorwaarden in waarop US Airways passagiers en hun bagage vervoert. Als de passagier reist met US Airways, zal hij of zij verondersteld worden de vervoersovereenkomst van US Airways te accepteren.

US Airways Express-service wordt uitgevoerd door dochterondernemingen van de US Airways Group of door onafhankelijke ondernemingen die onder een overeenkomst met US Airways werken. Momenteel omvatten de vervoerders van US Airways Express de luchtvaartmaatschappijen Air Wisconsin, Chautauqua, Colgan, Mesa, Mesaba, Piedmont, PSA, Republic, Sky-West en Trans States. De hierin genoemde voorwaarden en alle van toepassing zijnde tarieven zijn ook van toepassing op vluchten van US Airways Express behalve als opgemerkt in Sectie 13.

US Airways heeft met andere luchtvaartmaatschappijen 'codeshare'-overeenkomsten afgesloten, waardoor passagiers van US Airways naar bestemmingen kunnen reizen waarheen US Airways zelf geen vluchten organiseert. Een 'codeshare' is een overeenkomst tussen luchtvaartmaatschappijen om stoelen op elkaars vluchten te verkopen zodat er meer bestemmingen en keuzes aan vluchten geboden kunnen worden. Codesharevluchten worden weergegeven als vluchten van zowel de uitvoerende luchtvaartmaatschappij (de luchtvaartmaatschappij die zijn eigen vliegtuig voor de vlucht gebruikt) en de marketing luchtvaartmaatschappij (de partnermaatschappij die stoelen op de vlucht van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij verkoopt). Codesharevluchten gebruiken zowel het vluchtnummer van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij als die van de marketing luchtvaartmaatschappij.

Bij het maken van codesharereserveringen moet US Airways de naam van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij weergeven. U krijgt de codeshare-informatie van de reserveringsagent, uw reisbureau of het wordt weergegeven in een onlinereservering. Codesharegegevens worden ook weergegeven op vluchtcouponnen en e-tickets.

VERVOLGSCHADE: AANKOOP VAN EEN TICKET HOUDT GEEN GARANTIE VAN VERVOER IN. US AIRWAYS ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE INDIRECTE, SPECIALE OF VERVOLGSCHADES,
VOORTKOMEND UIT DE PRESTATIE OF VERTRAGING VAN DE PRESTATIE VAN, OF HET NIET VERRICHTEN VAN, VERVOER VAN PASSAGIERS EN ANDERE DIENSTEN DIE HIER INCIDENTEEL ZIJN (BEHALVE BAGAGEAANSPRAKELIJKHEID, SECTIE 12) ZELFS ALS US AIRWAYS ERVAN OP DE HOOGTE WAS DAT EEN DERGELIJKE SCHADE OPGELOPEN ZOU KUNNEN WORDEN.

LET OP: De vervoersovereenkomst van US Airways is onderhevig aan verandering met of zonder bericht. De vervoersovereenkomst die van toepassing is op een passagier, is de vervoersovereenkomst die van kracht was op het moment van aankoop van het ticket. De meest actuele versie is beschikbaar op de website van US Airways (usairways.com). Eerdere versies van de vervoersovereenkomst van US Airways zijn op aanvraag verkrijgbaar.

2.0 Algemene informatie

2.1 Definities

Handbagage: Alle eigendommen van een passagier, die geaccepteerd zijn voor vervoer in de cabine van het vliegtuig en die niet bij US Airways zijn ingecheckt.

Ingecheckte bagage: Alle eigendommen van een passagier, die geaccepteerd zijn voor vervoer en die ingecheckt zijn bij US Airways, voor vervoer in het laadruim of in de cabine van het vliegtuig.

Aansluitende vlucht: Vereist dat passagiers op een tussenliggend punt van vliegtuig veranderen voor het vervolg van hun reis naar hun bestemming.

Directe vlucht: Vlucht waarvoor het niet nodig is om tussen het punt van vertrek en bestemming van vliegtuig te veranderen, maar die een of meer geplande tussenstops op weg naar de bestemming van de passagier maakt.

Interline: Reizen waarbij twee of meer luchtvaartmaatschappijen betrokken zijn.

Verdrag van Montreal: De Conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Montreal, Canada, op 28 mei 1999.

Non-stop: Vluchten gepland om te vertrekken van het vertrekpunt en aan te komen op de bestemming zonder een geplande stop onderweg.

Special Drawing Rights: Een door het Internationaal Monetaire Fonds vastgestelde munteenheid gebaseerd op een aantal belangrijke wereldvaluta's. De waarde ervan fluctueert. In maart 2010 was een SDR ongeveer gelijk aan $ 1,52.

Ticket: Het passagiersticket en bagagereçu, of in geval van elektronische tickets, de bevestigingsbrief, hieraan gerelateerde berichten en instapkaart, waarin deze vervoersovereenkomst door referentie is opgenomen.

US Airways: Tenzij anders vermeld, betekent US Airways US Airways, US Airways Express en US Airways Shuttle.

LET OP: Ten tijde van publicatie omvatten de vervoerders van US Airways Express de luchtvaartmaatschappijen Air Wisconsin, Chautauqua, Colgan, Mesa, Mesaba, Piedmont, PSA, Republic, Sky-West en Trans States.

Gevalideerd ticket: Een ticket dat (door middel van directe betaling of andere bevredigende crediteringsregeling) gekocht is, waaronder elektronische tickets, en/of dat het identificatiestempel van US Airways of een andere luchtvaartmaatschappij draagt wiens tickets door US Airways geaccepteerd worden.

Conventie van Warschau: De Conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Warschau op 1 oktober 1929, of genoemde Conventie als gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955, al naar gelang een van beide van toepassing is.

2.2 US Airways optredend als agent voor een andere luchtvaartmaatschappij

Behalve bij internationale codesharevluchten is US Airways verantwoordelijk voor het leveren van vervoer over zijn eigen route. Wanneer US Airways een ticket uitgeeft, bagage incheckt of andere regelingen treft waarbij een andere luchtvaartmaatschappij betrokken is, treedt US Airways alleen op als agent voor een dergelijke andere luchtvaartmaatschappij en neemt geen verantwoordelijkheid aan voor de handelingen of het verzuim van de andere luchtvaartmaatschappij. Vervoer dat wordt geleverd door een andere luchtvaartmaatschappij valt onder de vervoersovereenkomst van die luchtvaartmaatschappij.

Voor passagiers die reizen op een internationaal reistraject dat uitgevoerd wordt door een van de codesharepartners van US Airways, zie Sectie 16.0 voor een bespreking van regels die kunnen afwijken van de regels die in dit document beschreven worden.

2.3 Verklaring van afstand/Aanpassingen van de Voorwaarden

Geen enkele werknemer van US Airways heeft de autoriteit om enige bepaling van deze vervoersovereenkomst of eventuele van toepassing zijnde tarieven/toeslagen op te geven, aan te passen of te wijzigen, tenzij hiertoe gemachtigd door een concernfunctionaris van US Airways. Door US Airways aangewezen agenten en vertegenwoordigers zijn alleen gemachtigd tickets te verkopen voor luchtvervoer op US Airways ingevolge de vervoersovereenkomst en van toepassing zijnde tarieven/kosten van US Airways.

2.4 Specifieke tarieven en toeslagen

Informatie over specifieke tarieven en toeslagen is beschikbaar via elke gemachtigde US Airways-agent en op de website van US Airways (usairways.com).

2.5 Gebruik van radio's, televisies en andere elektronische apparaten aan boord van een vliegtuig

Het gebruik van draagbare elektronische apparaten is in de volgende gevallen toegestaan:

  • Op vluchten van US Airways Mainline, binnen de Verenigde Staten, mogen kleinere apparaten van minder dan een (1) kilogram zoals: tablets, lezers en mobiele telefoons (in vliegtuigmodus) worden gebruikt tijdens alle fasen van de vlucht, met inbegrip van taxiën, opstijgen en landen.
  • Grotere apparaten, die zwaarder zijn dan een (1) kilogram, zoals laptops van volledige grootte, moeten worden uitgeschakeld en opgeborgen tijdens het taxiën, opstijgen en landen, maar mogen worden gebruikt boven 3000 meter.
  • Als de gezagvoerder op enig tijdstip bepaalt dat alle elektronische apparaten moeten worden uitgeschakeld om veiligheidsredenen, moeten alle passagiers zich hieraan houden.
  • Een hoofdtelefoon is verplicht voor alle draagbare audioapparaten.

De volgende beperkingen gelden voor draagbare elektronische apparaten:

  • Tijdens Express-vluchten en vluchten van buiten de Verenigde Staten, mogen draagbare elektronische apparaten niet worden gebruikt tijdens het taxiën, opstijgen en landen, maar wel boven 3000 meter.
  • Telefoongesprekken zijn nog steeds beperkt en kunnen worden uitgevoerd vóór het vertrekt, terwijl het toestel staat geparkeerd bij de gaat, na de landing tijdens het taxiën naar de gate of nadat de bemanning hier toestemming voor heeft gegeven.
  • Artikelen die op geen enkel moment in het vliegtuig mogen worden gebruikt, zijn onder andere: tv-ontvangers, op afstand bestuurbaar speelgoed en radiozenders.