Vlieg met US > Reisinformatie > Vervoersovereenkomst (2 van 8)

Vervoersovereenkomst (2 van 8)

2.6 Melding van claims

US Airways behoudt zich het recht voor claims te weigeren (behalve voor letsel of overlijden) die niet schriftelijk bij US Airways zijn ingediend binnen één jaar na de datum van de reis in het geval van binnenlandse vluchten en twee jaar in het geval van internationale vluchten die vallen onder de conventies van Warschau of Montreal. Speciale regels zijn van toepassing op bagage, zoals gedetailleerd aangegeven wordt in sectie 12.

2.7 Advies aan internationale passagiers met betrekking tot vervoerdersaansprakelijkheid

Als de reis van de klant een uiteindelijke bestemming of stop in een land anders dan het land van vertrek inhoudt, kan het zijn dat de Conventie van Warschau van toepassing is en de Conventie regelt, en beperkt in de meeste gevallen, de aansprakelijkheid van vervoerders in het geval van overlijden of persoonlijk letsel, en verlies van of schade aan bagage. Zie ook het bericht met de kop 'Advies aan internationale passagiers over de beperking van aansprakelijkheid' en 'Opmerking over beperkingen met betrekking tot bagageaansprakelijkheid'.

3.0 Acceptatie van passagiers

3.1 Weigering te vervoeren

US Airways mag een passagier weigeren te vervoeren of van elke vlucht verwijderen, om de volgende redenen:

1. Naleving van overheidsregels of andere overheidsvordering van ruimte of verzoek om vervoer in een noodgeval in verband met nationale verdediging of nationale rampen (huidig, dreigend of gemeld).

2. Wanneer dat nodig of te adviseren is om redenen van weers- of andere omstandigheden buiten zijn macht (waaronder, zonder beperking, gevallen van overmacht, stakingen, werkonderbrekingen, civiele onrust, embargo's, oorlogen, vijandelijkheden of onrust) huidig, dreigend of gemeld.

3. Weigering van een passagier zichzelf of zijn/haar eigendommen te laten onderzoeken op explosieven of op dodelijke of gevaarlijke wapens, artikelen of stoffen.

4. Weigering van een passagier om positieve identificatie te tonen.

5. Het nalaten van een passagier die over internationale grenzen reist om in het bezit te zijn van geldige documenten (paspoorten, visaas, certificaten, enz.) die door de wetgeving van de landen waar vanaf, over of naartoe de passagier zal vliegen, vereist is. We zijn niet verantwoordelijk voor elke fout of niet in staat zijn van een passagier om te voldoen aan wet- en regelgeving, bevelen, eisen en verzoeken van de overheid, die aan verandering zonder bericht onderhevig zijn.

6. Iedere passagier die een gevaar voor het comfort en/of de veiligheid van andere passagiers of werknemers kan inhouden, waaronder (maar niet beperkt tot) passagiers die:

 • Ouder zijn dan vijf (5) jaar en blootsvoets zijn, tenzij dat om medische redenen vereist is;
 • Minder dan een (1) dag oud zijn;
 • Personen onder de leeftijd van vijf (5) jaar oud zijn die geen begeleiding hebben;
 • Minderjarigen zonder begeleiding zijn, in de leeftijd van vijf (5) tot en met veertien (14) jaar, en die op een doorgaande of aansluitende vlucht reizen;
 • Betrokken zijn bij criminele activiteiten zoals een bomdreiging of poging tot kaping;
 • Dronken of onder de invloed van medicijnen lijken te zijn;
 • Weigeren te voldoen aan de regels met betrekking tot roken;
 • Een gevangene met een hoog risico verklaard zijn;
 • Een lid van de bemanning proberen het werk onmogelijk te maken;
 • Van wie bekend is dat zij een besmettelijke ziekte hebben, waarvan de medisch adviseur van US Airways bepaald heeft dat het een direct gevaar voor de gezondheid en veiligheid van anderen is;
 • Niet in staat zijn of genegen zijn om in een zitting plaats te nemen met de armleuning omlaag en de veiligheidsriemen vastgemaakt;
 • Aan boord een stretcherset nodig hebben.
 • Passagiers die intraveneuze of intramusculaire voeding nodig hebben (druppel-iv-apparatuur is niet toegestaan - passagiers die reizen met draagbare iv-apparatuur, worden aan boord gelaten, mits de apparatuur op de juiste wijze, conform het beleid voor handbagage, opgeborgen kan worden).
 • Gedrag vertonen dat een gevaar voor hemzelf/haarzelf, de bemanning of andere passagiers kan opleveren;
 • Een ongeautoriseerd vuurwapen of explosief in hun bezit hebben;
 • Ernstig ziek zijn en van wie de medische adviseur van US Airways heeft vastgesteld dat zij een gevaar voor zichzelf of voor de gezondheid van anderen vormen; of
 • Gewelddadig, grof of aanstootgevend zijn richting andere passagiers en/of werknemers, waaronder verbale pesterij met betrekking tot ras, kleur, geslacht, religie, origine, beperking, leeftijd, etniciteit of seksuele oriëntatie.

Wij behouden ons het recht voor op een permanente basis het vervoer te weigeren aan iedere passagier die herhaaldelijk verwijderd is of vervoer geweigerd is in verband met gewelddadig, aanstootgevend of grof gedrag. De beslissing om een passagier op een permanente basis het vervoer te weigeren, moet gemaakt worden op het niveau van de Managing Director of daarboven.

7. Gedrag of conditie
US Airways mag een passagier met een handicap in een van de volgende categorieën verzoeken te reizen met een persoonlijke begeleider, als een conditie voor het verkrijgen van luchttransport, als US Airways vaststelt dat een persoonlijke begeleider essentieel is voor de veiligheid:

 • Elke passagier die, vanwege een geestelijke handicap, niet in staat is tot het begrijpen van of adequaat te reageren op veiligheidsinstructies van medewerkers van US Airways, inclusief de veiligheidsinformatie die vereist is door FAA-bepalingen;
 • Elke passagier met een mobiliteitshandicap die zo ernstig is dat de persoon niet is staat zou zijn mee te werken aan de eigen evacuatie uit het vliegtuig;
 • Elke passagier die zowel een ernstige beperking van het gehoor als van het gezichtsvermogen heeft en die niet in staat is adequaat te communiceren met de medewerkers van de vervoerders, zodat zowel de FAA-bepalingen niet begrepen worden als de passagier niet in staat is om te helpen bij zijn of haar eigen evacuatie uit het vliegtuig in een noodgeval.

8. Een kind, dat een couveuse of ander levensondersteunend behandelsysteem nodig heeft.

9. Iedere persoon die zwanger is en verwacht wordt binnen zeven (7) dagen te bevallen, tenzij de passagier een artsenverklaring, gedateerd binnen 72 uur voor vertrek, kan overhandigen waarin de arts verklaart de passagier onderzocht te hebben en van mening te zijn dat zij fysiek fit is voor vervoer in de lucht.

10. Iedere persoon die zuurstof of een ander levensondersteunend behandelsysteem nodig heeft, behalve als ze voldoen aan de richtlijnen voor draagbare zuurstofconcentrators in CFR Deel 382. We zijn niet aansprakelijk voor het weigeren of verwijderen van een passagier conform de hieraan voorafgaande paragraaf van deze regel, maar we zullen, op verzoek van de passagier, conform Sectie 8.2 van deze vervoersovereenkomst, een restitutie aanbieden. Als een uitdrukkelijke voorafgaande voorwaarde voor het uitgeven van elk ticket of het toelaten van passagiers hieronder, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor compensatie of hoge schadevergoeding. Het enige en exclusieve verhaal van de passagier is conform Sectie 8.2 van deze vervoersovereenkomst.

Voor passagiers die reizen op een internationaal reistraject dat uitgevoerd wordt door een van de codesharepartners van US Airways, zie Sectie 16.0 voor een bespreking van regels die kunnen afwijken van de regels die in dit document beschreven worden.

  3.2 Passagiers met beperkte mobiliteit

  De beleidsregels en procedures van US Airways voldoen aan de regelgeving van het Amerikaanse Department of Transportation, "Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel" (Geen discriminatie op basis van beperking bij vliegreizen) (14 CFR sectie 382). Bepalingen in deze regelgeving zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

  • Rolstoelen aan boord van grotere vliegtuigen.
  • Transport van persoonlijke rolstoelen en andere medische hulpmiddelen.
  • Speciale zitplaatsen voor passagiers met fysieke beperkingen of voor passagiers die reizen met een persoonlijke begeleider of hulpdier (voorafgaande melding verplicht).
  • Hulp bij het aan en van boord gaan.
  • Hulp bij het opbergen en pakken van handbagage.
  • Informatie met betrekking tot faciliteiten en diensten die beschikbaar zijn voor passagiers met beperkte mobiliteit.
  • Een Complaint Resolution Officer (functionaris voor het oplossen van klachten) op elke luchthaven om kwesties met betrekking tot passagiers met beperkte mobiliteit op te lossen.

  De beleidsregels en procedures voor het assisteren van passagiers met speciale behoeften zijn beschikbaar bij ticketkantoren van US Airways en op de website van US Airways (usairways.com).