Vlieg met US > Reisinformatie > Vervoersovereenkomst (3 van 8)

Vervoersovereenkomst (3 van 8)

3.3 Klachten over aan een handicap gerelateerde kwesties

US Airways heeft speciale Complaint Resolution Officers (functionarissen voor het oplossen van klachten of CRO's) aangesteld om u te helpen als u een klacht hebt over een aan een handicap gerelateerde kwestie. Klachten moeten bij US Airways worden ingediend in overeenstemming met Paragraaf 12 van het Customer Service Plan van US Airways. Het Customer Service Plan van US Airways is beschikbaar op usairways.com/customer service.

3.4 Acceptatie van kinderen

A. Kinderen onder begeleiding

Als een kind jonger is dan 2 jaar, moet hij of zij worden vergezeld door de ouder (ongeacht de leeftijd) of een persoon van 16 jaar of ouder op alle vluchten en in hetzelfde compartiment.

Als een kind tussen 2 en 11 jaar oud is, moet hij of zij worden vergezeld door de ouder of een persoon van 16 jaar of ouder.

Als een kind tussen 12 en 17 jaar oud is, kan hij of zij zonder begeleiding reizen.

B. Kinderen zonder begeleiding

Kinderen zonder begeleiding onder de vijf jaar oud worden niet geaccepteerd voor vervoer. Kinderen zonder begeleiding in de leeftijd van vijf tot en met 12 jaar worden als volgt geaccepteerd voor vervoer:

 • Kinderen van vijf jaar of ouder worden geaccepteerd als ze reizen op non-stopvluchten van US Airways. Er is een servicetoeslag van toepassing.
 • Kinderen zonder begeleiding mogen alleen reizen op vluchten waarvoor ze een bevestigde reservering hebben van de luchthaven van vertrek tot de luchthaven van bestemming.
 • Het kind zonder begeleiding moet door een ouder of voogd naar de luchthaven gebracht worden en deze moet US Airways voorzien van de naam, het adres en telefoonnummer van de ouder of voogd die het kind bij het van boord gaan op de bestemming van het kind, zal ophalen.
 • Het formulier met het verzoek om vervoer van de minderjarige zonder begeleiding moet ingevuld worden door een ouder of voogd en dit formulier zal gedurende de hele reis bij het kind zijn.
 • De ouder of voogd die het kind naar de luchthaven brengt, mag de luchthaven niet verlaten tot de vlucht van het kind vertrokken is.
 • De ouder of voogd die het kind op de bestemming komt ophalen, moet een van overheidswege uitgegeven identificatie met foto voorleggen die overeenkomt met de naam die is opgegeven door de ouder of voogd die het kind op de luchthaven van vertrek heeft afgegeven.
 • US Airways behoudt zich het recht voor vervoer te weigeren als de vlucht waarvoor het kind een reservering heeft, kan eindigen op een luchthaven die anders is dan de bestemming van het kind.
 • Kinderen zonder begeleiding zullen gedurende de tijd die zij zich onder de hoede van US Airways bevinden, gecontroleerd worden. In het geval van een annulering van een vlucht, omleiding, langdurige vertraging of andere onregelmatigheid, zal US Airways proberen contact op te nemen met de ouder of voogd die vermeld staat op het formulier dat de minderjarige zonder begeleiding vergezelt, op de hierin genoemde telefoonnummers, en het kind zal met prioriteit opnieuw ingedeeld worden.
 • Als er een onverwachte overnachting nodig is, zal er toezicht door een volwassene geboden worden en zal US Airways proberen contact op te nemen met de ouder of voogd op de vermelde telefoonnummers.

Het beleid van US Airways ten aanzien van minderjarigen zonder begeleiding en informatie over het Kids Class-programma van US Airways is beschikbaar via US Airways Reservations, ticketkantoren en de website van US Airways (usairways.com).

LET OP: US Airways zal geen enkele financiële verantwoordelijkheid of zorgverantwoordelijkheid op zich nemen voor kinderen zonder begeleiding anders dan die van toepassing zijn op volwassen passagiers of uitdrukkelijk vermeld als onderdeel van het Kids Class-programma.

Voor passagiers die reizen op een internationaal reistraject dat uitgevoerd wordt door een van de codesharepartners van US Airways, zie Sectie 16.0 voor een bespreking van regels die kunnen afwijken van de regels die in dit document beschreven worden.

  3.5 Hulpdieren

  Op voorwaarde dat voldaan is aan de vereisten van veiligheid en diergezondheid, staat US Airways honden en andere hulpdieren toe in de cabine, inclusief dieren voor emotionele ondersteuning en psychiatrische hulpdieren, voor het begeleiden van personen met een beperking. Een hulpdier is over het algemeen een dier dat individueel getraind is om assistentie te verlenen aan een persoon met een handicap. US Airways kan een identificatie of ander bewijs vragen waarmee aangetoond wordt dat een dier hulpdier is. Het hulpdier mag de passagier in dezelfde stoel als de passagier vergezellen, tenzij het dier een middenpad of een nooduitgang van een andere passagier blokkeert. Er is geen toeslag voor het vervoer van een hulpdier dat een passagier met een beperking vergezelt. Er kunnen aanvullende beperkingen zijn voor reizen buiten de continentale Verenigde Staten. De beleidsregels en procedures voor het assisteren van passagiers met speciale behoeften van US Airways zijn beschikbaar bij ticketkantoren van US Airways en op de website van US Airways (usairways.com).

  4.0 Reserveringen

  4.1 Bevestigde reserveringen

  Een reservering is gemaakt wanneer een verzoek voor een plaats op een vlucht geregistreerd staat in het reserveringssysteem van US Airways. Zodra een passagier een gevalideerd ticket heeft ontvangen of een elektronische aankoop doet die reserveringen aangeeft voor een specifieke vlucht en datum van US Airways (waarbij OK in het statusvenster getoond wordt), is de reservering bevestigd zelfs als er geen registratie in het reserveringssysteem van US Airways staat, tenzij een dergelijke reservering geannuleerd werd vanwege een van de redenen die hieronder aangegeven worden.

  4.2 Annulering van bevestigde reserveringen

  US Airways behoudt zicht het recht voor een reserveringsaanvraag niet te verwerken en/of reserveringen te annuleren (inclusief die voor plaatsen op doorgaande en retourvluchten) zonder voorafgaande kennisgeving als de volgende situaties zich voordoen:


  Reserveringen kunnen niet worden verwerkt door een fout in de door de passagier verstrekte gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Onjuist creditcard/bankpasnummer, verloopdatum of kaartbeveiligingswaarde
  • Onjuiste factuurgegevens (door u verstrekte factuurgegevens verschillen van gegevens die uw financiële instelling heeft geregistreerd)
  • Onvoldoende/onjuiste adresgegevens (huisadres, plaats, staat, postcode) of onjuist telefoonnummer
  • Frauduleuze informatie
  • Niet-bevoegde transactie door bank-gecontroleerde kaarthouder
  • Wanneer US Airways de passagier weigert te vervoeren om een van de redenen vermeld in Sectie 3 hierboven.

  Als de klant (door middel van directe betaling of andere bevredigende crediteringsregeling) geen gevalideerd ticket heeft gekocht of een elektronische aankoop voltooid heeft voor (een) bevestigde stoel(en), ten minste 30 minuten (60 minuten internationaal) voor het geplande vertrek van de vlucht of eerder, als een grotere tijdslimiet aangegeven wordt.

  Als de klant niet aan de bepalingen van het tarieftype voldoet waarop de reservering betrekking heeft.

  Als de klant niet ten minste 15 minuten (60 minuten voor Europese en Midden-Oosten-vluchten, 30 minuten voor alle andere vluchten, 5 minuten voor US Airways Shuttle-vluchten) voor de geplande vertrektijd van de vlucht aanwezig is bij de boardinggate of in het vliegtuig, zelfs als de klant al is ingecheckt voor de vlucht op een locatie die aangewezen is voor het inchecken of via een web-incheck.

  Als de klant de gereserveerde stoel niet bezet (bijvoorbeeld een no-show). Een no−show op enig segment van een retourvlucht zal, zodra de vlucht vertrekt, automatische annulering van het volledige reisschema tot gevolg hebben.

  Wanneer een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan een overheidsregel, of om te voldoen aan een verzoek van de overheid voor vervoer in een noodgeval in verband met de nationale verdediging, of wanneer een dergelijke actie nodig of aan te raden is door weers- of andere omstandigheden buiten de controle van US Airways.

  Wanneer US Airways de passagier weigert te vervoeren om een van de redenen vermeld in Sectie 3 hierboven.

   Wanneer er een registratie is dat een reservering geannuleerd is (ofwel door US Airways als hierboven vermeld of door de passagier) nadat een ticket voor een bevestigde stoel werd uitgegeven, kan het ticket niet geaccepteerd worden voor de gespecificeerde vlucht. In dat geval komt de passagier niet in aanmerking voor compensatie voor geen toegang tot het vliegtuig.

    4.3 Onvermogen om vluchtcouponnen te gebruiken

    Een passagier die, vanwege een annulering of vertraging van een vlucht, of een vrijwillige verandering, een segment van zijn of haar reisschema niet vliegt, moet US Airways in kennis stellen van eventuele alternatieve reisplannen voor de oorspronkelijke geplande vertrektijd van de vlucht om annulering van resterende segmenten te voorkomen. Afhankelijk van de gemaakte veranderingen en het uitgegeven ticket, kunnen aanvullende toeslagen, waaronder een toeslag voor het veranderen of restitutie, van toepassing zijn.

    4.4 Vooraf toegewezen stoelen

    Stoelen die vooraf zijn toegewezen, zijn niet gegarandeerd en maken geen deel uit van de vervoersovereenkomst. Stoeltoewijzingen kunnen onderworpen zijn aan verandering en/of kunnen vrijgegeven worden voor hertoewijzing. Informatie met betrekking tot vliegtuigconfiguratie, waaronder stoelbreedte en de afstand tussen stoelen voor elk vliegtuig in onze vloot, is beschikbaar via geautoriseerde agenten van US Airways en op de website van US Airways (usairways.com).

    4.5 Dividend Miles-stoelen

    US Airways zal een jaarlijks verslag publiceren van het aantal stoelen dat elk jaar via het Dividend Miles-programma ingewisseld is. Bijkomende informatie over het Dividend Miles-programma, waaronder informatie over awards, is beschikbaar via de website van US Airways (usairways.com). Klanten kunnen een brochure bestellen waarin de Dividend Miles-procedures, -regels en -beperkingen beschreven staan door contact op te nemen met het Dividend Miles Service Center.