Fly med OSS > Reiseinformasjon > Spedbarn & barn

Spedbarn & barn

US Airways definerer et spedbarn som et barn under 2 år (24 måneder). Spedbarn under 2 år må være ledsaget på alle flyvninger og oppholde seg i samme kabin som en voksen på minst 16 år eller spedbarnets foreldre (uavhengig av alder). Vi anbefaler at du tar med deg fødselsattesten hvis barnet er mellom ett og to år. Hvis du reiser med et spedbarn, kan du ha barnet på fanget ditt eller reservere et sete.

Barn på fanget: På flyvninger innenfor USA, godtar US Airways ett barn på fanget uten ekstra kostnad når barnet reiser sammen med en passasjer som har billett og som er 16 år eller eldre. På internasjonale flyvninger kan det være at barn som sitter på fanget må betale 10 prosent av billettprisen for en voksen og alle tilleggsavgifter, og at det kreves en papirbillett og at barnet må betale internasjonale skatteavgifter. Alenereisende mindreårige kan kun reise med et barn på fanget hvis det er deres eget barn.

Reserverte sitteplasser: Hvis du ønsker at spedbarnet ditt skal reise i eget sete, må du kjøpe en billett. Du må også skaffe et barnesikringssystem (CRS) som er godkjent av Federal Aviation Administration (FAA).

Bilseter

Godkjente bilseter:

 • Bilseter som er produsert mellom 1. januar 1981 og februar 1985 må ha følgende etikett: "This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards. (Dette sikkerhetssystemet for barn samsvarer med alle gjeldende føderale sikkerhetsstandarder for motorkjøretøy)."
 • Bilseter som er produsert etter 26. februar 1985 må ha to etiketter der det med røde bokstaver står: "This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards (Dette sikkerhetssystemet for barn samsvarer med alle gjeldende føderale sikkerhetsstandarder for motorkjøretøy) "og "This restraint is certified for use in motor vehicles and aircraft (Dette sikkerhetssystemet for barn er sertifisert for bruk i motorkjøretøy og fly)".
 • Bilseter som er produsert utenfor USA må ha en etikett med godkjennelse fra den utenlandske myndighetsinstansen eller en etikett som beviser at setet ble produsert i henhold til FNs standarder.

Barnesikringssystemer som ikke godkjennes:

 • Bilseter uten etikett eller bilseter som ble produsert før januar 1981.
 • Barnesikringssystemer som består av vest eller sele eller magebelter.
 • Barnesikringssystemer som gjør at barna sitter høyere, kan ikke brukes under taksing, avgang eller landing.

Krav:

 • Passasjerer må ved ombordstigning vise frem sin egen billett til kundeservicerepresentanten, samt billetten til barnet som bruker sikkerhetssystemet.
 • Barnesikringssystemer kan ikke plasseres i en rad ved nødutgangen, raden foran eller bak nødutgangen, over vingene, i et sete ved midtgangen eller et sete i midten. Hvis to barn benytter sikkerhetssystemer, kan de plasseres i midt- og vindussetet så lenge som personen de reiser sammen med sitter i setet ved midtgangen.
 • Under taksing, avgang, landing og når “fest setebeltet”-skiltet lyser, må barnet sitte fastspent i setet.
 • Et sikkerhetssete tillates ikke som håndbagasje. Hvis det ikke er betalt for et sete og hvis det er et sete ledig ved siden av forelderen/formynderen, kan sikkerhetssetet plasseres der. Hvis ikke må sikkerhetssetet sjekkes inn.
 • Et sikkerhetssete kan vende bakover hvis spedbarnet veier under 9 kg. For spedbarn som veier mellom 9 og 18 kg, må sikkerhetssetet vende fremover.
 • Barn over to år kan sitte i et godkjent sikkerhetssete som vender fremover hvis barnet veier under 18 kg.