Fly med OSS > Reiseinformasjon > Transportkontrakt (1 av 8)

Transportkontrakt (1 av 8)

1.0 Innledning

Dette dokumentet oppsummerer transportkontrakten som gjelder for transport av kunder og deres bagasje på alle innenlandske og utenlandske flyvninger via US Airways (inkluderer US Airways Express og US Airways Shuttle). Utenlandsk lufttransport kan også styres av US Airways' tariffer i arkivene til gjeldende myndigheter. Disse vilkårene og alle gjeldende tariffer utgjør betingelsene som US Airways transporterer kunder og deres bagasje i henhold til. Kunden må akseptere US Airways' transportkontrakt for å kunne reise med US Airways.

US Airways Express-service drives av datterselskaper av US Airways Group eller av frittstående selskaper som opererer under en avtale med US Airways. Flyselskaper i US Airways Express inkluderer på det nåværende tidspunkt Air Wisconsin, Chautauqua, Colgan, Mesa, Mesaba, Piedmont, PSA, Republic, Sky-West og Trans States Airlines. Vilkårene heri og alle gjeldende tariffer gjelder også for US Airways Express-flyvninger, unntatt som angitt i avsnitt 13.

US Airways har inngått avtaler om kodedeling med andre flyselskaper, hvilket betyr at US Airways' kunder kan reise til destinasjoner som US Airways selv ikke betjener. En codeshare-avtale er en avtale mellom flyselskaper om å selge seter på hverandres flyvninger slik at flere reisemål og valg kan tilbys. Kodedelingsflyvninger vises som flyvninger for både betjenende flyselskap (flyselskapet som bruker sitt fly til flyvningen) og markedsførende flyselskap (partnerselskapet som selger seter på betjenende flyselskaps flyvninger). Codeshare-flyvninger anvender flyvningsnummeret til både det opererende flyselskapet og det markedsførende flyselskapet.

Når du bestiller en flyreise der flyselskaper deler koder, må US Airways oppgi navnet på det betjenende flyselskapet. Kodedelingsinformasjon vil bli oppgitt av din bestillingsagent, din reiseagent eller vises når du bestiller billetter online. Detaljer om kodedeling vil også vises på flykuponger og e-billetter.

KONSEKVENSIELLE SKADER: KJØP AV BILLETT GARANTERER IKKE TRANSPORT. US AIRWAYS SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSIELLE
SKADER SOM FØLGE AV UTFØRELSE, FORSINKET UTFØRELSE ELLER MANGLENDE UTFØRELSE AV TRANSPORT AV KUNDER OG ANDRE TILHØRENDE TJENESTER (MED UNNTAK AV ERSTATNINGSANSVAR FOR BAGASJE, AVSNITT 12), UANSETT OM US AIRWAYS KJENTE TIL AT SLIKE SKADER KUNNE OPPSTÅ ELLER IKKE.

MERK: US Airways' transportavtale kan når som helst endres med eller uten varsel. Transportavtalen som er gjeldende for en passasjer er transportavtalen som var gjeldende ved kjøp av billetten. Den mest oppdaterte versjonen er tilgjengelig på US Airways' nettside (usairways.com). Tidligere versjoner av US Airways' transportavtale kan skaffes til veie ved forespørsel.

2.0 Generell informasjon

2.1 Definisjoner

Håndbagasje: Kundens eiendom som kan transporteres i flykabinen og som ikke er innsjekket og overlevert US Airways.

Innsjekket bagasje: Kundens eiendom som er godkjent for transport og overlevert US Airways, enten den ligger i lasterommet eller i flyets kabin.

Videreflyvninger: Krever at kunden må mellomlande og bytte fly for å fortsette turen til destinasjonen sin.

Direkteflyvning: Flyvningen krever ikke bytte av fly mellom avreisested og destinasjon, men flyet foretar én eller flere planlagte mellomlandinger på vei til kundens sluttdestinasjon.

Interline: Reise som involverer to eller flere flyselskaper.

Montreal-konvensjonen: Konvensjonen om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring, signert den 28. mai 1999, i Montreal i Canada.

Nonstop: Flyvninger som tar av fra avreisested og ankommer destinasjonen uten planlagte mellomlandinger underveis.

Special Drawing Rights (SDR): En valutaenhet innført av Det internasjonale valutafondet (IMF) basert på flere av verdens viktigste valutaer. Verdien fluktuerer. Fra mars 2010 var én SDR tilsvarende ca. 1,52 USD.

Billett: Kundens billett og bagasjekvittering, eller bekreftelsesbrevet hvis du har kjøpt elektroniske billetter, tilhørende dokumenter og boardingkort der denne transportavtalen er inkludert ved referanse.

US Airways: Med mindre annet er indikert, betyr US Airways US Airways, US Airways Express og US Airways Shuttle.

MERK: På tidspunktet for publisering inkluderer flyselskaper i US Airways Express Air Wisconsin, Chautauqua, Colgan, Mesa, Mesaba, Piedmont, PSA, Republic, Sky-West og Trans States Airlines.

Gyldig billett: En billett som har blitt kjøpt (via direkte betaling eller andre godkjente betalingsmåter), inkludert elektroniske billetter, og/eller som har identifikasjonsmerket til US Airways eller et annet flyselskap hvis billetter US Airways godtar.

Warszawa-konvensjonen: Konvensjonen for samlingen av visse regler angående internasjonal luftbefordring som ble underskrevet i Warszawa 1. oktober 1929, eller konvensjonen som ble endret i Haag 28. september 1955, hvilken enn som er gjeldende.

2.2 US Airways som agent for annet flyselskap

Med unntak av internasjonale codeshare-flyvninger, er US Airways kun ansvarlig for å besørge transport til sine egne ruter. Når US Airways utsteder en billett, sjekker inn bagasje eller gjør andre avtaler som involverer et annet flyselskap, opptrer US Airways kun som agent for dette selskapet og tar intet ansvar for deres handlinger eller utelatelser. Transport fra slike andre flyselskaper skal styres av det gjeldende flyselskapets transportkontrakt.

For kunder som skal reise utenlands med fly som betjenes av en av US Airways' codeshare-partnere, se avsnitt 16.0 for informasjon om regler som kan variere fra reglene som beskrives i dette dokumentet.

2.3 Frafallelse/modifisering av vilkår

Ingen ansatte i US Airways har myndighet til å frafalle, modifisere eller forandre denne transportkontrakten eller andre gjeldende billettpriser/avgifter med mindre de har tillatelse fra en person i US Airways' ledelse. US Airways-utnevnte agenter eller representanter har kun tillatelse til å selge billetter til lufttransport med US Airways ifølge transportavtalen og US Airways' gjeldende billettpriser/avgifter.

2.4 Spesifikke billettpriser og avgifter

Informasjon om spesifikke billettpriser og avgifter er tilgjengelig gjennom en autorisert US Airways-agent og på US Airways sin nettside (usairways.com).

2.5 Bruk av radio, TV og andre elektroniske innretninger ombord på flyet

Bruk av bærbare elektroniske enheter er tillatt som følger:

  • På US Airways' hovedflyvninger, innen USA, kan mindre enheter med en vekt på under 900 gram, så som nettbrett, lesere og mobiltelefoner (i flymodus), brukes under hele flyvningen, inkludert taksing, avgang og landing.
  • Større enheter som overstiger 900 gram i vekt, så som bærbare datamaskiner, må våre slått av og oppbevares under taksing, avgang og landing, men de kan brukes over 10 000 fot.
  • Hvis kapteinen avgjør at alle elektroniske enheter til enhver tid må være avslått av sikkerhetsårsaker, må alle kunder overholde dette.
  • Hodetelefoner er nødvendig for alle bærbare lydenheter.

Følgende restriksjoner gjelder for bærbare elektroniske enheter:

  • For Express-flyvninger og alle flyvninger som ikke har sin opprinnelse i USA, kan ikke bærbare elektroniske enheter brukes under taksing, avgang eller landing. De kan brukes over 10 000 fot.
  • Telefonsamtaler er begrenset og kan gjøres før avgang, mens flyet er parkert ved utgangen, etter landing ved taksing til gaten eller som angitt av flybesetningen.
  • Innretninger som ikke på noe tidspunkt kan betjenes inni flyet inkluderer: Fjernsynsmottakere, fjernkontrollerte leker og radiosendere.