Fly med OSS > Reiseinformasjon > Transportkontrakt (3 av 8)

Transportkontrakt (3 av 8)

3.3 Klager relatert til behandling av passasjerer med handikap

Hvis du har et spørsmål angående en handikaprelatert sak, har US Airways utpekt klageansvarlige personer (CRO-er) som kan hjelpe deg. Klager skal registreres hos US Airways i henhold til paragraf 12 i US Airways' kundeserviceprogram. US Airways' kundeserviceprogram finnes på usairways.com/customer service.

3.4 Reisetillatelse for barn

A. Barn med ledsager

Hvis et barn er yngre enn 2 år, må barnet ledsages av en forelder (uavhengig av alder) eller en person som er 16 år eller eldre) på alle flyvninger og i samme seksjon.

Hvis et barn er mellom 2 og 11 år, må barnet ledsages av en forelder eller en person som er minimum 16 år.

Hvis et barn er mellom 12 og 17 år, kan barnet reise uten ledsager.

B. Alenereisende barn

Alenereisende barn under fem år har ikke tillatelse til å reise alene. Alenereisende barn på mellom 5 og 12 år har tillatelse til å reise som følgende:

 • Fem år eller eldre har tillatelse til å reise på US Airways-flyvninger uten mellomlandinger. En serviceavgift er gjeldende.
 • All reise som foretas av alenereisende barn må være på flyvninger der barnet har en bekreftet reservasjon fra avreiseflyplassen til ankomstflyplassen.
 • Det alenereisende barnet må følges til flyplassen av en forelder eller en formynder som må informere US Airways om navnet på, adressen og telefonnummeret til den forelderen eller formynderen som skal møte barnet ved avstigning på barnets ankomstflyplass.
 • En forelder eller formynder må fylle ut en søknad om reise for alenereisende mindreårig som må følge med barnet på hele turen.
 • Forelderen eller formynderen som følger barnet til flyplassen må ikke forlate flyplassen før barnets fly har lettet.
 • Forelderen eller formynderen som skal møte barnet ved destinasjonen må vise frem myndighetsutstedt identifikasjon med bilde som samsvarer med navnet som ble oppgitt av forelderen eller formynderen som fulgte barnet til avreiseflyplassen.
 • US Airways reserverer rettigheten til å nekte barnet reise hvis flyet som barnet har billett på stopper på en annen flyplass enn den som er barnets ankomstdestinasjon.
 • Alenereisende barn vil bli overvåket mens de i US Airways' forvaring. I tilfelle kansellering, ruteforandring, lengre forsinkelser eller andre problemer med flyvningen, vil US Airways forsøke å kontakte forelderen eller formynderen via telefonnummeret som er oppgitt i søknaden om reise for alenereisende mindreårig, og prioritert innkvartering vil bli gitt til barnet.
 • Hvis overnatting er nødvendig, vil en voksen person ha tilsyn med barnet og US Airways vil forsøke å kontakte forelderen eller formynderen via de oppgitte telefonnumrene.

US Airways' retningslinjer for alenereisende mindreårige og informasjon om US Airways Kids Class-program er tilgjengelig via US Airways Reservations, på billettkontorene og US Airways' nettside (usairways.com).

MERK: US Airways påtar seg ikke økonomisk ansvar eller formynderskapsansvar for alenereisende barn ut over det som er gjeldende for en voksen passasjer eller som er uttrykkelig fastslått som en del av Kids Class-programmet.

For kunder som skal reise utenlands med fly som betjenes av en av US Airways' codeshare-partnere, se avsnitt 16.0 for informasjon om regler som kan variere fra reglene som beskrives i dette dokumentet.

  3.5 Servicedyr

  Gitt at kravene til sikkerhet og dyrehelse overholdes, tillater US Airways at hunder og andre servicedyr, inkludert dyr for emosjonell eller psykatrisk støtte, ledsager en funksjonshemmet person i kabinen. Et servicedyr er vanligvis et dyr som er individuelt opplært til å assistere en person med en funksjonshemmelse. US Airways kan kreve identifikasjon eller annet bevis på at et dyr er et servicedyr. Servicedyret kan ledsage passasjeren i samme sete som passasjeren, med mindre dyret blokkerer midtgangen eller en annen passasjers tilgang til nødutgangen. Det koster ingenting for transport av et servicedyr som ledsager en funksjonshemmet passasjer. Ytterligere begrensninger kan være gjeldende for reise utenfor det kontinentale USA. US Airways' retningslinjer og prosedyrer for assistanse til passasjerer med spesielle behov er tilgjengelig på US Airways' billettkontorer og på US Airways' nettside (usairways.com).

  4.0 Bestillinger

  4.1 Bekreftede bestillinger

  En bestilling er gjort når en anmodning om plass på en flyvning er registrert i US Airways' bestillingssystem. Så snart en kunde får en gyldig billett eller fullfører et elektronisk kjøp som reflekterer bestilling på en spesifikk flyvning og dato fra US Airways (OK vises i statusboksen), er bestillingen bekreftet selv om det ikke finnes bevis på dette i US Airways' bestillingssystem, med mindre bestillingen ble kansellert grunnet en av grunnene oppgitt nedenfor.

  4.2 Kansellering av bekreftet bestilling

  US Airways reserverer seg retten til å avvise behandling av bestillingsamodninger og/eller til å kansellere reservasjoner (inkludert seter på videreflyvninger og returflyvninger) uten forhåndsvarsel når følgende situasjoner oppstår:


  Bestillinger ikke kan behandles grunnet feilinformasjon fra kunden. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til:

  • Feil kreditt/debet-kortnummer, utløpsdata eller kortsikkerhetskode
  • Feil faktureringsinformasjon (faktureringsinformasjonen du angir er ulik informasjonen den finansielle institusjonen har registrert om deg)
  • Utilstrekkelig/feil postadresse (gatenavn, by, stat, postkode) eller telefonnummer
  • Falsk informasjon
  • Uautorisert transaksjon av bankverifisert korteier
  • Hvis US Airways nekter en kunde å reise grunnet én av årsakene oppgitt i avsnitt 3 over.

  Hvis kunden ikke har kjøpt (gjennom direkte betaling eller andre tilfredstillende betalingsmetoder) en gyldig billett eller fullført et elektronisk kjøp som bekrefter sete(r) minst 30 minutter (60 minutter for internasjonale flyvninger) før oppsatt avreisetid eller tidligere hvis en større tidsfrist er spesifisert.

  Hvis kunden ikke oppfyller kravene til billettypen som bestillingen gjelder for.

  Hvis kunden ikke er tilstede ved utgangen til flyet eller på flyet minst 15 minutter (60 minutter for Europa og Midt-Østen, 30 minutter for alle andre internasjonale flyvninger, 5 minutter for flyvninger med US Airways Shuttle) før oppsatt avreisetid for flyvningen, selv om kunden allerede har sjekket inn ved et spesifisert innsjekkingspunkt eller via Internett-innsjekking.

  Hvis kunden ikke befinner seg i det reserverte setet (f.eks. passasjeren dukker ikke opp). Hvis passasjeren ikke dukker opp til noen reiseetapper for en tur/retur-flyvning, vil det automatisk føre til kansellering av hele reiseruten etter at flyet har tatt av.

  Hvis en slik handling er nødvendig for å overholde offentlige vedtak, eller for å overholde offentlige forespørsler om nødtransport i forbindelse med nasjonalt forsvar, eller når en slik handling er nødvendig eller tilrådes grunnet vær eller andre forhold utenfor US Airways' kontroll.

  Hvis US Airways nekter en kunde å reise grunnet én av årsakene oppgitt i avsnitt 3 over.

   Når det er registrert at en bestilling ble kansellert (enten av US Airways som oppgitt over eller av kunden) etter at en billett for et bekreftet sete ble utstedt, kan det være at billetten ikke godtas for den spesifiserte flyvningen. Hvis dette er tilfellet, vil kunden ikke kunne motta kompensasjon for å ha bli nektet ombordstigning.

    4.3 Ubrukte flykuponger

    En kunde som, grunnet en kansellering eller forsinkelse av en flyvning eller en frivillig endring, ikke flyr en etappe av hans eller hennes reiserute, må gi beskjed til US Airways om alternative reiseplaner før den opprinnelige flyvningen letter for å unngå kansellering av gjenværende etapper. Ekstraavgifter, inkludert endringsavgifter eller tilbakebetalinger, kan være gjeldende, alt etter hvilke endringer som ble gjort og utstedt billett.

    4.4 Forhåndstildelte seter

    Seter som tildeles på forhånd er ikke garanterte og utgjør ikke en del av transportkontrakten. Setetildeling kan endres og/eller seter kan frigjøres til ny tildeling. Informasjon angående flykonfigurasjon, inkludert setemellomrom og setebredde for hver flytype i flåten vår, er tilgjengelig via autoriserte US Airways-representanter og US Airways' nettside (usairways.com).

    4.5 Dividend Miles-seter

    US Airways publiserer en årlig rapport om antall seter som har blitt innløst gjennom Dividend Miles-programmet hvert år. Ytterligere informasjon om Dividend Miles-programmet, inkludert informasjon om tildelte priser, er tilgjengelig via US Airways' nettside (usairways.com). Kunder kan be om en brosjyre som beskriver Dividend Miles-prosedyrer, -regler og -restriksjoner ved å kontakte Dividend Miles' servicekontor.