Flyg med oss > Reseinformation > Specialbagage

Specialbagage

Djurhorn

Djurhorn godkänns som incheckat bagage mot en avgift på 150 USD per resväg. Följande villkor gäller för att djurhorn ska tas emot:

  • Måtten (H x B x L) får ej överstiga 305 cm
  • I flygplanstypen CRJ får det största måttet ej överstiga 84 cm och det totala måttet ej överstiga 252 cm
  • I flygplanstypen Dash 8 får det största måttet ej överstiga 127 cm
  • Huvudet/kraniet måste vara helt rent och fritt från rester.
  • Hornspetsarna måste vara övertäckta och skyddade.
  • En krona per passagerare med biljett.
  • Det är inte tillåtet att sätta samman 2 eller flera kronor.

Bågskytteutrustning

Bågskytteutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. Bågskytteutrustning måste vara inpackad i ett fodral eller en låda som är stark nog att skydda bågar och pilkoger mot olyckshändelser. En bågskytteutrustning består av:

  • en båge
  • ett pilkoger
  • en reparationssats

Baseballutrustning

Baseballutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En basebollutrustning består av:

  • fyra slagträn
  • hjälm
  • uniform
  • skor
  • slaghandskar
  • handske
  • Fångare kan ha extra utrustning (skydd, mask m.m.)

Cyklar

Cyklar godkänns som incheckat bagage mot en avgift på 150 USD per resväg, om det totala måttet överstiger 157 cm (totalt mått är längd + bredd + höjd). Om cykeln totala mått är mindre än 157 cm räknas den som en första eller andra incheckad väska. En cykelutrustning definieras som en icke-motoriserad cykel eller en racercykel med ett säte. Passageraren bör göra i ordning cykeln för frakt. Cykeln måste placeras i en papplåda eller en cykelcontainer med hårt hölje. Cyklar som inte är inpackade tas emot om styret vrids i sidoläge och pedalerna har tagits bort eller om styret och pedalerna har plastats in eller täckts med skumplast eller liknande material för transport. Passageraren måste även underteckna ett formulär om friskrivning från ansvar.

    Boogiebrädor

    Boogiebrädor godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage.

      Bowlingutrustning

      Bowlingutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. Bowlingväskor får tas med som handbagage om de får plats under sätet framför passageraren och väskan får endast innehålla ett bowlingklot. Bowlingklot får inte placeras i förvaringsboxarna ovanför sätena i kabinen. En bowlingutrustning består av:

      • tre bowlingklot
      • en bowlingväska
      • en par skor

      Urnor

      En passagerare får ta med en kremeringsurna som en del av sitt handbagage eller incheckade bagage, men behållaren måste kunna passera igenom röntgenmaskinerna. Om urnan är tillverkad av ett material som framkallar en otydlig bild och förhindrar Transportation Security Administration (TSA) att tydligt se vad som finns i urnan, kommer den inte att tillåtas ombord på flygplanet. Passagerare bör köpa en provisorisk behållare att frakta innehållet i ombord på planet. Ytterligare information finns tillgänglig på www.tsa.gov.

        Vapen

        US Airways tillåter att passagerare fraktar vapen enligt bestämmelserna i federal lag.

        • Delarna i en skjutvapenutrustning tas endast emot som incheckat bagage.
        • En passagerare som lämnar checkar in bagage som innehåller ett skjutvapen måste deklarera vapnet och underteckna en skriftlig bekräftelse på att vapnet är oladdat.
        • Vapen måste vara förpackade i ett specialutformat fodral av hårt material från vapentillverkaren, ett låst vapenfodral av hårt material eller en låst väska av hårt material. Handeldvapen får förpackas i ett låst vapenfodral av hårt material och sedan läggas i en olåst mjuk bagageväska. En etikett med uppgifter om villkorligt medgivande användas måste dock användas i detta fall.
        • Bagage som innehåller vapen måste hållas låst hela tiden och passageraren måste ha nyckeln eller låskombinationen tillhands.
        • En blankett för deklaration av oladdat vapen (finns endast på flygplatsen) måste undertecknas och placeras i väskan eller vapenfodralet.
        • Incheckad ammunition får ej väga med än 5 kg per person. Ammunition måste förpackas i tillverkarens ursprungliga förpackning eller i en förpackning av trä, spånplatta, plast eller metall med separering a patroner. Ingen extra dokumentation krävs.
        • Det finns högsta antal delar som får ingå i ett gevärs-, hagelgevärs- eller pistolfodral, men fodralet får inte överskrida 23 kg och 157 cm.
        • En passagerare som tar med ett skjutvapen för incheckning till en utrikesdestination måste ha tillgång till alla nödvändiga importhandlingar för den utländska destinationsorten och alla mellanlandningsplatser i andra länder. Passageraren bär ansvaret för att skaffa de nödvändiga handlingarna från tillämpliga myndigheter innan resan påbörjas (vanligtvis ett konsulat eller en ambassad). Skjutvapen tas inte emot för transport om utländska importkrav inte har uppfyllts.

        Fiskeutrustning

        Fiskeutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En fiskeutrustning består av:

        • två spön
        • en rulle
        • en fiskhåv
        • en par fiskestövlar (lämpligt förpackade)
        • en fiskelåda

        Golfutrustning

        Golfutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En dragvagn får medfölja om den är monterad på golfbagen. Golfutrustning måste skyddas med ett hölje för att förhindra att innehållet försvinner. Väskor av hårt material rekommenderas. En golfutrustning består av:

        • en golfbag med högst 14 golfklubbor
        • 12 golfbollar
        • ett par golfskor

        Hockeyutrustning

        Hockeyutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En hockeyutrustning består av:

        • hockeyskydd
        • hjälm
        • hockeybyxor/jersey
        • handskar
        • skridskor
        • 12 hockeyklubbor

        Lacrosseutrustning

        Lacrosseutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En lacrosseutrustning består av:

        • två lacrosseklubbor
        • hjälm
        • handskar
        • axelskydd
        • uniform

        Militärt bagage

        Från och med den 10 juni 2011 får USA-militärer i aktiv tjänst med ID och deras beroende som åker med på beordrad resa checka in den första t.o.m. fjärde väskan upp till 45 kg vardera utan kostnad. USA-militärer i aktiv tjänst på privat resa behöver inte betala avgifter för första och andra incheckade väskan (avgifter för extra vikt/storlek kan dock tillkomma).

          Musikinstrument

          Musikinstrument betraktas som ömtåliga artiklar. Ömtåliga artiklar godkänns som incheckat bagage om de är förpackade på lämpligt sätt i ett fodral/låda som är utformat för frakt av sådana artiklar. Ömtåliga artiklar utan lämplig förpackning godkänns om ett bevis utfärdas av US Airways som fritar US Airways från ansvar vid skada/förlust av det incheckade bagaget.

            Musikinstrument får tas med som handbagage om de kan förvaras på säkert sätt och om det totala måttet inte överskrider 190 cm (längd + bredd + höjd).

            • 124 cm + 41 cm + 25 cm
            Musikinstrument i kabinen
            US Airways tillåter att passagerare tar med sig sina musikinstrument i kabinen trots att instrumentet överstiger storleksbegränsningen för handbagage eller i fall då kunden anser att instrumentet är alltför ömtåligt för att hanteras som incheckat bagage. Gör så här:

            • Kunden måste betala för en extra sittplats för instrumentet. Kostnaden för sittplatsen är tillämpligt biljettpris för vuxen för den del av flygningen där den extra stolen behövs plus skatt.
            • Musikinstrumentet måste säkras i eller mot en fönsterplats (inte i en rad med nödutgång).
            • Kunden måste sitta på stolen alldeles vid sidan av instrumentet.
            • Sittplatsbagage får inte väga mer än 77 kg och måste uppfylla storleksrestriktionerna för den aktuella flygplanstypen.
            • Cello- och basfioler kan endast godkännas som sittplatsbagage.

            Paintbollutrustning

            Det är förbjudet att ha paintbollgevär i handbagaget. Dessa artiklar måste packas i det bagage som checkas in. Paintbollgevär betraktas inte som eldvapen och kan fraktas i olåsta väskor av mjuka eller hårda material. Flaskgas är ej tillåtna vid några resor på US Airways flygningar. De betraktas som farligt material och US Airways fraktar inte sådant material. Passagerare som vill resa med ett trycklufts- eller CO2-system bör uppmuntras att skicka systemet till destinationen.

              Fallskärmsutrustning

              Fallskärmsutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En fallskärmsutrustning består av en fallskärm för sportbruk och extra tillbehör (exempel: riggning m.m.) som sitter säkert fast. Fallskärmar för sportbruk godkänns som handbagage om fallskärmen och tillbehören uppfyller storleksbestämmelserna och inte innehåller tryckluft eller liknande artiklar som klassificeras som farligt gods.

                Husdjur

                Det är inte tillåtet att ta med husdjur på transatlantiska flygningar.

                  Dykutrustning

                  Dykutrustning (inklusive syrgastuben) godkänns som incheckat bagage för 150 USD. Om syrgastuben inte ingår godkänns de övriga delarna som en del av det vanliga bagaget och tas då emot i stället för ett stycke bagage. Extra avgifter tas tas ut för artiklar vars vikt och mått överstiger 22,7 kg eller 1,6 m. En dykutrustning består av:

                  • en tom syrgasbehållare
                  • en dykapparat
                  • en tryckbehållare
                  • en mask
                  • två fenor
                  • en snorkel
                  • en kniv
                  • en spjut
                  • en väst

                  Skidutrustning

                  Skidutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. US Airways tar emot två skidpåsar, men en skidutrustning består av ett par skidor eller en snowboard, ett par pjäxor, ett par stavar och ett par bindningar. Passageraren måste tillhandahålla ett godtagbart fodral/paketering för skidutrustningen, t.ex. av fiberglas eller en tygpåse som skyddar skidutrustningen och förhindrar att andra väskor skadas. (US Airways kan tillhandahålla skidpåsar om de finns tillgängliga). Om skidutrustningen inte är ordentligt inslagen/skyddad, påtar sig kunden all risk för skada.

                    Högtalare

                    Stora högtalare för professionellt bruk eller separata fristående högtalare tillåts inte som incheckat bagage. De kan innehålla magneter som kan ge upphov till säkerhetsproblem. Små högtalare inbyggda i andra enheter (MP3-spelare, stereo eller bärbar dator) tas dock emot.

                      Surfbrädor

                      Surfbrädor godkänns som incheckat bagage mot en avgift på USD 150 per resväg. En surfingutrustning består av en surfbräda. Kölfenor och varpor måste tas bort när surfbrädan förpackas eller slås in på ett sätt som förhindrar skador på annat bagage. Surfbrädor tas emot på flygningar med US Airways Express. Detta godkännande kan dock begränsas av längden på vissa flygplan. Bokningspersonal på US Airways Reservation kan ge ytterligare information.

                        Tennis

                        Tennisutrustning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. En tennisutrustning består av tennisutrustning i ett fodral.

                          Utrustning för vattenskidåkning

                          Utrustning för vattenskidåkning godkänns som vanligt bagage och tas emot i stället för ett stycke bagage. Passageraren måste tillhandahålla ett fodral/paketering som skyddar vattenskidutrustningen och som förhindrar att andra väskor skadas. En vatterskidutrustning består av ett par vattenskidor och en flytväst.

                            Brudklänningar

                            Du kan förvara din brudklänning i förvaringsboxen ovanför sätet under förutsättning att den inte överstiger högsta mått för handbagage. Vi rekommenderar att du lägger klänningen i en klädpåse och viker den dubbel för att undvika att klänningen blir skrynklig. Handbagage rör sig ofta under flygningen och kan leda till att ömtåliga artiklar skrynklas, krossas eller rivs sönder. Vi kan inte heller garantera att andra passagerare inte lägger saker ovanpå artiklar som läggs i förvaringsboxarna. Storleken på klädpåsar får ej överstiga 114 cm.

                              Rullstolar

                              US Airways godkänner en rullstol per passagerare som tas emot utan kostnad enligt följande krav och restriktioner:

                              • Rullstolen transporteras i flygplanets lastrum, om det inte finns plats för den i kabinen.
                              • Alla typer av rullstolar godkänns, hopfällbara eller ej hopfällbara, elektriska med våt- eller torrbatterier.
                              • Kablarna på elektriska rullstolar måste vara frånkopplade vid incheckningen och kabelfästena måste skyddas mot kortslutning.
                              • För rullstolar som drivs med ackumulatorbatterier
                                • Passageraren måste ge US Airways 24 timmars förhandsbesked om att rullstolen ska transporteras.
                                • Passageraren måste checka in vid disken i utgången minst 45 minuter före avgångstiden.
                                • Batteriet måste kopplas från och kabelfästena måste skyddas mot kortslutning.
                                • Batteriet måste förvaras i en läckfri låda som sitter säkert fast på rullstolen.
                                • På flygningar med flygplanstypen DC9 (vissa US Airways-flygningar betjänas av partners enligt koddelning), kan rullstolar som drivs med ackumulatorbatteri som överskrider 79 cm i lodrät höjd inte tas emot.
                                • Det kan bli nödvändigt att ta bort batteriet om rullstolen inte kan lastas, förvaras eller lastas av i upprättstående läge.
                              • Skaffa mer information resor för personer med särskilda behov

                              Windsurfingutrustning

                              Windsurfingutrustning godkänns som incheckat bagage mot en avgift på 150 USD per resväg. Windsurfingutrustning tas EJ emot på flygningar med US Airways Express. En windsurfingutrustning består av:

                              • en windsurfingbräda med en träbom
                              • en mast som är högst 5,8 meter lång och ett segel.