Flyg med oss > Reseinformation > Spädbarn och barn

Spädbarn och barn

US Airways definierar ett spädbarn som ett barn som är yngre än 2 år (24 månader). Spädbarn som är yngre än 2 år måste ledsagas på alla flygningar och uppehålla sig i samma del av kabinen med en vuxen som är minst 16 år gammal eller med en av sina föräldrar (oavsett ålder). Vi rekommenderar att du tar med dig en födelseattest på resan för barn i upp till två års ålder. Om du reser med ett spädbarn kan du göra det med barnet i knät eller boka en sittplats för barnet.

Barn i knät: US Airways låter spädbarn som sitter i knät resa utan kostnad på flygningar inom USA om spädbarnet reser med en passagerare som har köpt biljett och är 16 år eller äldre. Spädbarn som sitter i knät på internationella flygningar kan få betala 10 procent av biljettpriset för vuxna och alla tilläggsavgifter och kan behöva en pappersbiljett och betala internationella skatteavgifter. Ensamresande minderåriga får endast resa med ett spädbarn i knät om det är deras eget barn.

Boka sittplats: Om du vill att ditt spädbarn ska ha en egen sittplats måste du köpa en biljett. Du måste även ta med dig ett CRS (Child Restraint System, godkänt barnsäkerhetssystem) som har godkänts av FAA.

Bilstolar

Godkända bilstolar:

 • Bilstolar som är tillverkade mellan 1 januari 1981 och februari 1985 måste ha följande etikett: "”This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards” (detta barnsäkerhetssystem uppfyller kraven i all tillämpliga federal normer för fordonssäkerhet)."
 • Bilstolar som är tillverkade efter 26 februari 1985 måste ha två etiketter där det står (med röda bokstäver): "”This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards”" (detta barnsäkerhetssystem uppfyller kraven i all tillämpliga federal normer för fordonssäkerhet) och "”This restraint is certified for use in motor vehicles and aircraft”" (detta säkerhetssystem är godkänt för användning i fordon och på flygplan).
 • Bilstolar som tillverkats utanför USA skall vara försedda med en etikett med den utländska myndighetens godkännande eller en etikett som visar att bilstolen tillverkades enligt Förenta Nationernas normer.

Ej godtagbara säkerhetssystem för barn:

 • Bilstolar utan etikett eller bilstolar som tillverkats före januari 1981.
 • Säkerhetssystem för barn som består av en väst eller sele eller magbälten.
 • Säkerhetssystem för barn som gör att barnen sitter upphöjt får inte användas när planet förflyttar sig på marken eller under start och landning.

Krav:

 • Vid ombordstigningen ska passageraren visa upp en biljett för sig själv och det barn som ska använda säkerhetssystemet för kundtjänstrepresentanten.
 • Säkerhetssystemet för barnet får inte fästas i en rad med nödutgång, raden närmast före eller efter en rad med nödutgång, över vingen, i ett säte närmast mittgången eller i ett mittsäte. Om två barn använder säkerhetssystem får de placeras i mittsäte och fönstersäte om personen som reser med barnen sitter i sätet vid mittgången.
 • Vid start och landning och när planet förflyttar sig på marken eller när skyltarna för “säkerhetsbälte” är upplysta måste barnen sitta i sin barnstol med alla bälten ordentligt fastsatta.
 • Säkerhetsstolar godkänns inte som handbagage. Om ett säte inte har köpts och det finns en ledig plats bredvid föräldern/förmyndaren, går det bra att använda det för säkerhetsstolen. Annars måste säkerhetsstolen checkas in.
 • En säkerhetsstol får vändas så att spädbarnet sitter med ryggen mot färdriktningen om spädbarnet väger mindre än 9 kg. Säkerhetsstolen måste vara vänd framåt om barnet väger mellan 9 och 22 kg.
 • Barn som är äldre än två år får sitta i en godkänd framåtvänd säkerhetsstol om barnet väger mindre än 18 kg.