Flyg med oss > Reseinformation > Transportavtal (1 av 8)

Transportavtal (1 av 8)

1.0 Inledning

Detta dokument innehåller en översikt över det transportavtal som är tillämpligt för transport av kunder och deras bagage på alla inrikes- och internationella flygningar via US Airways (omfattar US Airways Express och US Airways Shuttle). Utrikes flygtransport kan också regleras genom US Airways tariffer som har registrerats hos tillämpliga myndigheter. Dessa villkor och alla tillämpliga tariffer utgör de villkor under vilka US Airways transporterar kunderna och deras bagage. Resan med US Airways skall anses utgöra kundens samtycke till US Airways transportavtal.

US Airways Express drivs av dotterföretag till US Airways Group eller av självständiga företag som bedriver verksamhet under avtal med US Airways. US Airways Express-bolagen består för närvarande av Air Wisconsin, Chautauqua, Colgan, Mesa, Mesaba, Piedmont, PSA, Republic, Sky-West och Trans States Airlines. Villkoren som anges häri och alla tillämpliga tariffer gäller även för flygningar med US Airways Express, dock med undantag för det som anges i avsnitt 13.

US Airways har ingått codeshare-avtal med andra flygbolag och enligt dessa avtal kan US Airways kunder resa till destinationer som inte trafikeras av US Airways. Ett codeshare-avtal är ett avtal mellan flygbolag om att sälja platser på varandras flygningar i syfte att kunna tillhandahålla ett större urval av resmål och avgångar. Codeshare-flyg visas som flygningar för både driftsbolaget (det flygbolag som använder sina plan för flygningen) och säljbolaget (det flygbolag som säljer platser på driftsbolagets flyg). Codeshare-flyg använder både driftsbolagets och säljbolagets flygnummer.

När codeshare-bokningar görs måste US Airways lämna ut driftsbolagets namn. Codeshare-information tillhandahålls av bokningspersonalen eller din resebyrå eller också visas den i systemet för bokning online. Codeshare-uppgifter anges också på boardingkort och elektroniska biljetter.

FÖLJDSKADOR: BILJETTINKÖP UTGÖR INGEN GARANTI FÖR TRANSPORT. US AIRWAYS SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR
SOM UPPSTÅR GENOM UTFÖRANDE ELLER FÖRSENAT UTFÖRANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA TRANSPORT AV KUNDER OCH ANDRA DÄRMED FÖLJANDE TJÄNSTER (FÖRUTOM ANSVAR FÖR BAGAGE ENLIGT AVSNITT 12) OAVSETT OM US AIRWAYS HAR HAFT KÄNNEDOM OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER EJ.

Obs! US Airways transportavtal kan komma att ändras med eller utan särskilt meddelande därom. Det transportavtal som är tillämpligt för en passagerare är transportavtalet som gällde när biljetten köptes. Den senaste versionen finns tillgänglig på US Airways-webbplatsen (usairways.com). Tidigare versioner av US Airways transportavtal kan beställas.

2.0 Allmän information

2.1 Definitioner

Handbagage: Alla artiklar som tillhör en kund, som godkänns för transport i flygplanets kabin och som inte checkas in hos US Airways.

Incheckat bagage: Alla artiklar som tillhör en kund, som godkänns för transport i flygplanets kabin och som lämnas över till US Airways förvar, oavsett om de checkas in i lastutrymmet eller tas med i kabinen.

Anslutningsflyg: Kräver att kunden byter flygplan på en mellanlandningsplats för fortsatt resa till slutdestinationen.

Direktflyg: Flygresa som inte kräver flygplansbyte mellan avgångsplatsen och destinationen, men som gör en eller flera planerade mellanlandningar på vägen till kundens slutdestination.

Interline: Resa som genomförs med fler än ett flygbolag.

Montreal-konventionen: The Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, undertecknad i Montreal den 28 maj 1999.

Nonstop: Flygningar som planeras för att lämna avgångsplatsen och anlända på destinationen utan planerade mellanlandningar på vägen.

Special Drawing Rights: En monetär enhet som har fastställts av International Monetary Fund, baserat på ett antal av världens främsta valutor. Dess värde förändras. I mars 2010 var en SDR likvärdig med ca. 1,52 USD.

Biljett: Kundens biljett och bagagekvitto eller, om det rör sig om elektroniska biljetter, det bekräftande brevet, förknippade meddelanden och boardingkort som innehåller hänvisningar till dessa transportvillkor.

US Airways: Om inget annat anges skall US Airways avse US Airways, US Airways Express och US Airways Shuttle.

Obs! Vid utgivningstillfället omfattar US Airways Express flygbolagen Air Wisconsin, Chautauqua, Colgan, Mesa, Mesaba, Piedmont, PSA, Republic, Sky-West och Trans States Airlines.

Godkänd biljett: En biljett som har köpts (via direkt betalning eller annan tillfredsställande kredituppgörelse), inklusive elektroniska biljetter, och/eller bär en identifieringsstämpel från US Airways eller ett annat flygbolag vars biljetter godkänns av US Airways.

Warszawa-konventionen: The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage By Air, undertecknad i Warszawa den 1 oktober 1929 eller konventionen med tillägg gjorda i Haag den 28 september 1955 (det tillämpliga av dessa).

2.2 US Airways som ombud för ett annat flygbolag

Med undantag för internationella codeshare-fly skall US Airways endast vara ansvarigt för att tillhandahålla transport över sina gena rutter. När US Airways utfärdar en biljett, checkar in bagage eller gör andra arrangemang där ett annat flygbolag är inblandat agerar US Airways endast som ombud för flygbolaget i fråga och åter sig inget ansvar för det andra flygbolagets handlingar eller misstag. Transport som tillhandahålls av ett sådant annat flygbolag skall regleras genom det flygbolagets transportavtal.

För kunder som ska resa på en internationell rutt som drivs av en av US Airways codeshare-partner innehåller avsnitt 16.0 information om regler som kan skilja sig från de regler som beskrivs i detta dokument.

2.3 Avstående från/ändring av villkor

Ingen anställd hos US Airways har rätt att avstå från, modifiera eller förändra någon bestämmelse i detta transportavtal eller tillämpliga biljettpriser/avgifter utan tillåtelse från en av US Airways direktörer. Ombud och representanter utsedda av US Airways har endast rätt att sälja biljetter för flygtransport med US Airways i enlighet med transportavtalet och US Airways tillämpliga biljettpriser/avgifter.

2.4 Specifika biljettpriser och avgifter

Information om specifika biljettpriser och avgifter finns tillgänglig hos alla auktoriserade ombud för US Airways samt på US Airways-webbplatsen (usairways.com).

2.5 Användning av radio- och TV-apparater och andra elektroniska enheter ombord

Bärbara elektroniska enheter får användas enligt följande:

  • På US Airways-flygningar på huvudlinjer inom USA får små enheter som väger högst ett (1) kg, t.ex. surfplattor, läsplattor och mobiler (i flygplansläge) användas under hela flygningen, inklusive taxi, start och landning.
  • Större enheter som väger mer än ett (1) kg, t.ex. bärbara datorer i full storlek, måste stängas av och läggas undan under taxi, start och landning, men de kan användas när planet flyger på minst 3000 m höjd.
  • Om kaptenen vid någon tidpunkt fastställer att alla elektroniska enheter måste stängas av på grund av säkerhetsskäl måste alla passagerare följa detta beslut.
  • Hörlurar måste användas med alla bärbara ljudenheter.

Begränsningarna för bärbara elektroniska enheter är:

  • På flygningar med US Airways Express och alla flygningar som avgår utanför USA får bärbara elektroniska enheter inte användas under taxi, start och landning, men de får användas när planet flyger på minst 3000 m höjd.
  • Användning av mobiltelefoner är fortfarande begränsad och får göras före avgång, medan flygplanet är parkerat vid gaten samt efter landning medan planet taxar till gaten eller så som anges av besättningen.
  • Enheter som aldrig får användas ombord omfattar: TV-mottagare, fjärrkontrollstyrda leksaker samt radiosändare.