Flyg med oss > Reseinformation > Transportavtal (3 av 8)

Transportavtal (3 av 8)

3.3 Klagomål avseende handikapprelaterade frågor

Om du har synpunkter på en handikapprelaterad fråga kan du få hjälp av US Airways Complaint Resolution Officers (CRO), som är ansvariga för hantering av klagomål. Klagomål ska anmälas till US Airways i enlighet med paragraf 12 i US Airways kundtjänstplan. US Airways kundtjänstplan finns tillgänglig på usairways.com/customerservice.

3.4 Godtagande av barn

A. Barn med följeslagare

Om ett barn är yngre än två år måste barnet resa i samma kabin som en förälder (oavsett ålder) eller en person som är minst 16 år på alla flygningar.

Om ett barn är mellan två och elva år måste barnet resa tillsammans med en förälder eller en person som är minst 16 år.

Om ett barn är mellan 12 och 17 år får barnet resa utan följeslagare.

B. Ensamresande barn

Ensamresande barn under fem års ålder godtas inte för transport. Ensamresande barn i åldrarna fem till och med 12 år godtas för transport enligt följande:

 • Fem års ålder och äldre godtas för resor med US Airways nonstopflygningar. Serviceavgift tillkommer.
 • Alla resor som utförs av ensamresande barn måste ske med flygningar där barnet har en bekräftad bokning från avgångsflygplatsen till destinationen.
 • Det ensamresande barnet måste transporteras till flygplatsen av en förälder eller vårdnadshavare, som måste ge US Airways namn, adress och telefonnummer till den förälder eller vårdnadshavare som ska möta barnet vid avstigningen på barnets destination.
 • En förälder eller vårdnadshavare måste fylla i en blankett för begäran om transport av det ensamresande barnet. Barnet måste ha med sig blanketten på hela resan.
 • Den förälder eller vårdnadshavare som följer med barnet till flygplatsen får inte lämna flygplatsen innan barnets plan har avgått.
 • Den förälder eller vårdnadshavare som möter barnet på destinationen måste uppvisa en myndighetsutfärdad ID-handling som matchar det namn som angavs av den förälder eller vårdnadshavare som lämnade barnet på avgångsflygplatsen.
 • US Airways förbehåller sig rätten att vägra transport om det kan hända att det flyg där barnet är inbokat landar på en annan flygplats än barnets destination.
 • Ensamresande barn hålls under uppsikt medan US Airways har ansvaret för dem. Om ett flyg ställs in, dirigeras om eller försenas kraftigt eller om något annat problem uppstår kommer US Airways att försöka kontakta med förälder eller vårdnadshavare som identifieras på det ensamresande barnets blanketter och ge barnet prioriterad ombokning.
 • Om en oväntad övernattning blir nödvändig kommer US Airways att tillhandahålla en vuxen person för tillsyn av barnet och försöka kontakta föräldern eller vårdnadshavaren på den telefonnummer som lämnats.

US Airways policy avseende ensamresande minderåriga och information om US Airways Kids Class-programmet finns tillgängliga via US Airways Reservations, på biljettkontoren samt på US Airways webbplats (usairways.com).

Obs! US Airways åtar sig inget ekonomiskt eller vårdnadsansvar för ensamresande barn utöver vad som är tillämpligt för vuxna kunder eller vad som uttryckligen anges som en del av Kids Class-programmet.

För kunder som ska resa på en internationell rutt som drivs av en av US Airways codeshare-partner innehåller avsnitt 16.0 information om regler som kan skilja sig från de regler som beskrivs i detta dokument.

  3.5 Hjälpdjur

  Om alla krav på säkerhet och djurets hälsa uppfylls tillåter US Airways att hundar och andra hjälpdjur, inklusive hjälpdjur för känslomässigt stöd och djur för psykisk hjälp, medföljer handikappade personer i kabinen. Ett hjälpdjur är allmänt sett ett djur som har tränats specifikt för att hjälpa en handikappad person. US Airways kan komma att begära identifikation eller annat bevis på att djuret är ett hjälpdjur. Hjälpdjuret kan resa med kunden på samma sittplats som kunden, dock med undantag för om djuret utgör ett hinder i en gång eller för en annan kunds väg till nödutgången. Ingen avgift debiteras för transport av ett hjälpdjur som följer med en handikappad kund. Ytterligare begränsningar kan eventuellt gälla för resor utanför USA:s fastland. US Airways policy och procedurer avseende hjälp för kunder med särskilda behov finns tillgängliga på US Airways-biljettkontor och på US Airways webbplats (usairways.com).

  4.0 Bokningar

  4.1 Bekräftade bokningar

  En bokning har gjorts när en platsbeställning på en flygning är registrerad i US Airways bokningssystem. När en kund får en godkänd biljett eller genomför ett elektroniskt inköp som återspeglar bokningar för ett specifikt flyg och datum hos US Airways (OK visas i statusrutan) är bokningen bekräftad även om det inte finns någon post i US Airways bokningssystem, med undantag för om en sådan bokning har avbokats på grund av någon av de orsaker som anges nedan.

  4.2 Avbokning av bekräftade bokningar

  US Airways förbehåller sig rätten att neka bearbetning av en bokningsbegäran och/eller avboka bokningar (inklusive bokning av platser på fortsättnings- och returflyg) utan föregående meddelande när följande situationer uppstår:


  Bokningar kan inte bearbetas på grund av ett fel i information som kunden har lämnat, inklusive men ej begränsat till:

  • Felaktigt kreditkorts-/betalkortsnummer, utgångsdatum eller säkerhetsvärde
  • Felaktig faktureringsinformation (den faktureringsinformation du anger skiljer sig från informationen i bankens register)
  • Otillräcklig/felaktig postadress (gatuadress, ort, postnummer) eller felaktigt telefonnummer
  • Bedräglig information
  • Obehörig transaktion av bankverifierad kortinnehavare
  • Om US Airways vägrar att transportera kunden på grund av någon av de orsaker som anges i avsnitt 3 ovan.

  Om kunden inte har köpt (via direkt betalning eller annan tillfredsställande kredituppgörelse) en godkänd biljett eller genomfört ett elektroniskt inköp av bekräftade platser minst 30 minuter (60 minuter för internationella avgångar) före flygets planerade avgång eller tidigare om en längre tidsgräns har specificerats.

  Om kunden inte kan uppfylla kraven för den prisklass som bokningen är tillämplig för.

  Om kunden inte är på plats vid gaten eller ombord på planet minst 15 minuter (60 minuter i Europa och Mellanöstern, 30 minuter för övriga internationella avgångar, 5 minuter för US Airways Shuttle-avgångar) före flygets planerade avgångstid, även om kunden redan har checkat in på en plats avsedd för incheckning eller via webbaserad incheckning.

  Om kunden in kan ta den plats som har reserverats (t.ex. om kunden inte kommer till avgången). Om kunden inte tar sin plats på någon del av en tur och retur-resa leder detta till att hela resan avbokas automatiskt när planet har avgått.

  Om en sådan åtgärd blir nödvändig för att uppfylla kraven i någon myndighets förordning eller för att tillgodose någon myndighets begäran om akut transport i samband med landets försvar eller närhelst en sådan åtgärd är nödvändig eller tillrådlig på grund av väder- eller andra förhållanden utom US Airways kontroll.

  Om US Airways vägrar att transportera kunden på grund av någon av de orsaker som anges i avsnitt 3 ovan.

   Om det har registrerats att en bokning har avbokats (antingen av US Airways så som anges ovan eller av kunden) efter utfärdandet av en biljett för en bekräftad sittplats an biljetten inte godkännas för det specificerade flyget. I sådana fall har kunden inte rätt till ersättning för nekad ombordstigning.

    4.3 Underlåtenhet att använda flygkuponger

    En kund som på grund av inställning eller försening av ett flyg eller av frivillig ändring inte flyger på en etapp på sin resväg måste underrätta US Airways om alla alternativa resplaner före det ursprungligen planerade flygets avgång för att undvika avbokning av återstående delar. Ytterligare avgifter (inklusive ombokningsavgift) eller återbetalningar kan gälla beroende på vilka ändringar som görs och den utfärdade biljetten.

    4.4 Förhandstilldelade sittplatser

    Sittplatser som har tilldelats i förväg garanteras ej och utgör ingen del av transportavtalet. Tilldelade sittplatser kan komma att ändras och/eller kan återtas för ny tilldelning. Information om flygplanets konfiguration, inklusive avstånd mellan stolar och stolarnas bredd i varje flygplanstyp i vår flotta, finns tillgänglig hos auktoriserade ombud för US Airways och på US Airways webbplats (usairways.com).

    4.5 Dividend Miles-sittplatser

    Varje år publicerar US Airways en årsrapport om antalet sittplatser som har lösts in via programmet Dividend Miles. Ytterligare information om Dividend Miles, inklusive information om utdelning av poäng, finns tillgänglig på US Airways webbplats (usairways.com). Kunder kan beställa en broschyr som beskriver procedurer, regler och begränsningar för Dividend Miles genom att kontakta Dividend Miles Service Center.